​Affärsidé


​Att tillverka estetiskt tilltalande snickerier med lång hållbarhet och möjlighet till renovering för framtida generationer.

Produkterna är specialsnickerier så som
trappor, pardörrar i äldre stil, byggnadsvårdssnickerier, inredningar till offentliga miljöer
samt tillverkning och renovering av snickerier till kulturhistoriska miljöer(framförallt interiört).