​Miljöpolicy​


Vi på J Lennartsson snickeri AB värnar om vår miljö.

Därför söker vi ständigt förbättring i företaget för en hållbar produktion.

Vårt råmaterial (trä) ska i möjligaste mån härstamma från svenska skogar, och ännu hellre lokala skogar. Vid inköp av importerat virke är vi noggranna med att följa de regler och lagar som sätts för skydd av exempelvis regnskog.

​Vi strävar efter att minimera spillmaterial i produktionen, och det spill som ändå blir flisas och används som biobränsle till värmeproduktion i våra lokaler. Spillmaterialet/ restprodukten täcker ca 25 % av värme behovet, resterande 75 % består av gallringsvirke från egen skog.

Elen vi förbrukar kommer från källmärkt el.

Vi strävar efter att använda oss av lösningsfria produkter vid ytbehandling av våra produkter.

Vi källsorterar alla sopor och har avtal med SITA.

Vi följer gällande miljölagstiftning.

All vår personal är delaktig i att förebygga och minimera miljöbelastning.