Kulturhistoriska miljöer​


I nära samarbete med beställare, arkitekter och förvaltare nytillverkar vi snickerier till kulturhistoriska miljöer.
Vi värnar om finsnickeriet som kulturarv och tillämpar äldre tillverkningsmetoder med modern tillverkningsteknik.

Vi har framförallt utfört uppdrag åt
Statens Fastighetsverk på b.la. Kungliga slottet i Stockholm men även på Haga och Salsta slott.
Vi ha även arbetat i flertalet kyrkor som tex Riddarholmkyrkan, Hammarbykyrkan. 
samt Sveriges järnvägsmuseum i Gävle och Skansen i Stockholm.

​​​​​​​
" Förutom mycket stor hantverksskicklighet har J Lennartsson Snickeri AB
visat utomordentlig känsla för miljön och helheten samt
​​​​​​​uppnått det bästa resultatet vid renovering av provplatta! "

Catharina Nordenstedt
Kulturarvsenheten
Statens fastighetsverk

www.statensfastighetsverk.se

monteringmontering
montering
finsnickerifinsnickeri
finsnickeri
photo 1414497729697 b8555ba6c1photo 1414497729697 b8555ba6c1
photo 1414497729697 b8555ba6c1
"Ett uppdrag i en kulturhistorisk miljö
kan ofta handla om att det arbete vi utfört inte ska synas.
Ändå har vi renoverat och förbättrat för att framtida generationer ska få tillgång och
kunna njuta av Sveriges fantastiska kulturhistoriska byggnader"
Joakim Lennartsson
VD J.Lennartsson Snickeri AB


hissen kulturhusethissen kulturhuset
hissen kulturhuset
hissen kulturhuset1hissen kulturhuset1
hissen kulturhuset1
Bilder efter ombyggnation av 100 år gammal personhiss

Kyrkoarbeten

Kyrkoarbeten är ofta i allra högsta grad arbeten i kulturhistoriskmiljö
men vi tillverkar även snickerier till moderna kyrkor.

Exempel på arbeten.

​Nytillverkning: kyrkbänkar, utställningsskåp, handikappramper, trappor,
scenbyggnation, entrépartier/dörrar.

Renovering: av kyrkportar, altarskåp, kyrkbänkar
Vi samarbetar även med konservatorer tex lagning av panåer,
demontering/återmontering av altare, skyddstäckning mm.

bA nk riddarholmskyrkanbA nk riddarholmskyrkan
bA nk riddarholmskyrkan
ekbankekbank
ekbank
IMG 1920 2 IMG 1920 2
IMG 1920 2

Vill ni veta mer om våra tjänster eller boka möte?

Kontakta oss på
jls@lennartsson-snickeri.com