Historik

1995 köpte Joakim Lennartsson ett nerlagt snickeri i Hedesunda 4 mil sydost om Gävle.

1996 startade han J.Lennartsson snickeri som enskild firma.
Tillverkningen bestod från start i huvudsak av måttanpassade trappinredningar. Inredningar och byggnadsvårdssnickerier var även det vanligt förekommande. Produktionen ökade och ganska snart var den första personalen anställd. Efterhand ökade byggnadsvårdssnickeridelen mer och så antalet anställda. Företaget har från början samarbetat med flertalet branschkollegor och det har varit gynnande för företaget. Ett gott samarbete med Kerstinbo snickeri år 2001 föll väl ut. Tillsammans utförde vi ett uppdrag beställt av statens fastighetsverk och när sedan Kerstinbo snickeri avvecklades anställdes en före detta ägare och företagets drift chef. Efter det fortsatte vi att arbeta med några mindre projekt till SFV.

2006 vann vi en upphandling om renovering av ekparkettgolven på kungliga slottet i Stockholm med SFV som beställare.
Vi har sedan dess nytillverkat och renoverat snickerier till kulturhistoriska miljöer.

2006 ombildades företaget till AB

2011 förvärvades våra nuvarande lokaler i Åbyggeby 7 km norr om Gävle och företaget flyttade över produktionen
våren 2012.

2014 påbörjades en helt ny verksamhet i företaget, måttanpassade emballagevaggor till stålindustrin.

2015 köperJLS in en 5 axlig CNC fräs

2016 köper JLS in en riktlisthyvel. Vi byter tak på en del av snickeriet. 20 års jubileum! 

2017  renoverar vi fikarummet och omklädningsrummet. Nytillverkning av versailles ekparkettgolv till palats i Stockholm. Nytillverkning av stolar enligt gammal förlaga till Sveriges Järnvägsmuseum.

2018 renoverar tak och rustar upp ett rum i snickeriet. Tillverkning av stolpar och skyltar till kustled. Entré parti till Strömsbro               kyrka. Start av tillverkning Rönnerholms kök

……………..och historien fortsätter!